Віддалена Швидка Допомога, виїзд Майстра та Ваш Персональний ІТ-консультант

Showing all 17 results

 • Замовити витяг з Державного земельного кадастру на на викопіювання кадастрової карти (плану)
  Розпродаж!
  50

  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану). Витяг з кадастру – це документ, що підтверджує внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру.
  У разі необхідності отримання додаткової до витягу з Державного земельного кадастру графічної інформації про об’єкт Державного земельного кадастру замовник може отримати викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) про такий об’єкт.
  Замовити витяг

 • Виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру — подати заяву онлайн
  Розпродаж!
  50

  Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення. Електронний сервіс призначений для подачі заяви про внесення виправлених відомостей до ДЗК про координати поворотних точок меж земельної ділянки.
  Для подачі заяви про внесення виправлених відомостей до ДЗК необхідно:
  електронний документ у форматі XML; інформація про заявника; електронна версія технічної документації із землеустрою у форматі PDF.
  Подати заяву онлайн

 • Витяг з реєстру інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів — отримати онлайн
  Розпродаж!
  50

  Витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та/або з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів
  Опис послуги Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника видають після складення кваліфікаційного іспиту. Для підтвердження внесення даних про інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста до відповідних державних реєстрів може бути отриманий витяг.
  Отримати витяг онлайн

 • Витяг про земельну ділянку — замовити онлайн
  Розпродаж!
  50

  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
  Витяг про земельну ділянку – це Витяг з кадастру – це документ, що підтверджує внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру.
  На практиці громадяни та організації найчастіше отримують витяг з кадастру у двох випадках:
  при реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, в т.ч. під час присвоєння кадастрового номеру;
  при вчиненні будь-яких операцій із земельною ділянкою (купівля-продаж, дарування, обмін, оренда, спадкування, тощо).
  Витяг з Державного земельного кадастру є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі.
  Замовити витяг

 • Витяг про нормативну грошову оцінку — замовити онлайн
  Розпродаж!
  50

  Видача витягу з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки. Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при обміні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд.
  Замовити витяг

 • Витяг про обмеження у використанні земель — отримати онлайн
  Розпродаж!
  50

  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу про обмеження у використанні земель. Право отримати витяг мають власники (користувачі) землі або ж уповноважені ними особи, їхні спадкоємці та правонаступники (юридичні особи), громадяни, в інтересах яких встановлено згадані обмеження на ділянці, а також землевпорядні організації, які працюють за дорученням і в інтересах замовника розробки проектної/технічної документації.
  Отримати витяг

 • Витяг про оцінювачів земельних ділянок — замовити онлайн
  Розпродаж!
  50

  Видача витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки. Цей вид грошової оцінки використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них. Експертну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель. У разі необхідності підтвердження внесення даних до Державного реєстру оцінювачів із експертної грошової оцінки земельних ділянок може бути отриманий відповідний витяг. Витяг про нормативну грошову оцінку формується на підставі заяви.
  Замовити витяг

 • Відомості про власника землі — отримати онлайн
  Розпродаж!
  50

  Надання інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі. Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції» інформація про власників та користувачів земельних ділянок по всій території України є відкритою. Це дозволяє здійснювати громадський контроль за використанням та обігом земель в Україні.
  Отримати відомості онлайн

 • Довідка статзвітності про наявність земель — отримати онлайн
  Розпродаж!
  50

  Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями для формування земельної ділянки. Для розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок необхідно отримати довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.
  Отримати довідку

 • Дозвіл на розроблення документації із землеустрою — подати клопотання онлайн
  Розпродаж!
  50

  Прийняття рішення щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (в частині подання клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою). Надання у користування земельної ділянки здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, для отримання якого слід подати клопотання через електронний кабінет “Е-сервіси”.
  Подати клопотання

 • Документація із землеустрою — подати запит на отримання онлайн
  Розпродаж!
  50

  Запит на отримання документації із землеустрою (матеріали), що включена до Державного фонду документації із землеустрою. Державний фонд документації із землеустрою формується на основі інформації, отриманої у результаті проведення землеустрою незалежно від місця розташування земельних ділянок та форми власності на них, для використання їх органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
  Оформити запит онлайн

 • Дублікат сертифіката інженера-землевпорядника — отримати онлайн
  Розпродаж!
  50

  Видача дубліката кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника видають після складення кваліфікаційного іспиту. У разі необхідності інженер-землевпорядник може отримати дублікат кваліфікаційного сертифікату.
  Отримати дублікат онлайн

 • Землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць — замовити витяг онлайн
  Розпродаж!
  50

  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць. Витяг з кадастру – це документ, що підтверджує внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру.
  На отримання витягу з Державного земельного кадастру про межі державного кордону, землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (та за їх межами в межах державного кордону) мають право органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень.
  Замовити витяг

 • Переглянути інформацію про осіб
  Розпродаж!
  50

  Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкт речового права у Державному земельному кадастрі. Власник земельної ділянки має право дізнатися, хто і коли переглядав відомості про його земельну ділянку. Для цього слід подати запит інформації про осіб, що переглядали відомості щодо права власності та речового права на земельну ділянку через портал електронних сервісів Держгеокадастру.

 • Погодження проекту землеустрою — утвердити онлайн
  Розпродаж!
  50

  Висновок про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Проект відведення земельної ділянки – це документ, який розробляють фізичні або юридичні особи, які мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою. Він включає в себе текстові та графічні матеріали, обов’язкові положення, встановлені завданням на розробку проекту, інші дані, необхідні для вирішення питання щодо відведення земельної ділянки.
  Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляють у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок.
  Погодити проект онлайн

 • Державна реєстрація земельної ділянки — подати заяву онлайн
  Розпродаж!
  50

  Державна реєстрація земельної ділянки. Державна реєстрація земельної ділянки — це процедура закріплення прав власників землі та землекористувачів на земельні ділянки на основі документів, що підтверджують ці права. Для реєстрації необхідно подати відповідну заяву.
  Подати заяву онлайн

 • Сертифікат інженера-землевпорядника — подати заяву на отримання
  Розпродаж!
  50

  Прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката інженера-землевопрядника. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника видають після складення кваліфікаційного іспиту. Особи, зацікавлені у складанні кваліфікаційного іспиту, подають заяву на отримання кваліфікаційного сертифіката. Строк дії кваліфікаційного сертифіката не обмежений у часі.
  Подати заяву

Введіть інформацію про себе